Afrikaans   Deutsch   English   Español   Italiano   Français   Nederlands   Polski   Português   Português   Romanian   Suomi   Svenska
OSCAR - Open Source CPAP Analysis Reporter

https://www.SleepFiles.com/OSCAR

OSCAR Gratis Sömnanalysprogram för CPAP

OSCAR Open Source CPAP Analysis Reporter

~ Officiell nerladdningssida ~

OSCAR är en programvara för Windows, Mac OSX och Linux. Utvecklad för att läsa av och utforska sömndata från en CPAP andningsmaskin som används för att behandla sömnapne.
Windows
7/8/10

Windows 7/8/10
OSCAR-1.0.1-Win32

OSCAR-1.0.1-Win64

MacOSX 10.12+
MacOSX 10.12+
OSCAR-1.0.1-MacOS

Ubuntu 18.04
Debian 9

Ubuntu 18.04 / Debian 9
OSCAR_1.0.1_Ubuntu_amd64 

OSCAR_1.0.1_Debian9_amd64

OSCAR_1.0.1_Debian9_i386
                             
Guide för installation och datamigrering för OSCAR

OSCAR - NYHETER

OSCAR - Open Source CPAP Analysis Reporter
OSCAR - Open Source CPAP Sömnanalysprogram

Den korta versionen.
CPAP användare kommer för alltid att vara tacksamma för att Mark Watkins utvecklade SleepyHead. Tyvärr meddelade Mark 8 februari 2019 att SleepyHead-projektet läggs ner och att ingen mer utveckling kommer att ske. Därför har OSCAR - Open Source CPAP Analysis Reporter Teamet beslutat att fortsätta med en legal vidareutveckling av det nerlagda SleepyHead-projektet på GitLab med GPL(3) Open Source Licens.

April 2019
OSCAR är född.

Name: OSCAR - Open Source CPAP Analysis Reporter
Datum: April 2019
Skapad: https://gitlab.com/pholy/OSCAR-code
Tillgänglig på: https://www.SleepFiles.com/OSCAR

OSCAR teamet består av en grupp utvecklare från Sömnapne-världen, bestående av delar av den grupp som utvecklade SleepyHead men även nya medlemmar från olika forum och olika världsdelar.

OSCAR behöver ständig utveckling, och är därför intresserade av mera hjälp. Är du intresserad så PM:a ”bonjour” hos Apnea Board Forum.span>


OSCAR källkod kan laddas ner HÄR och HÄRSleepFiles.com är den officiella nerladdningssidan för www.ApneaBoard.com