Afrikaans   Deutsch   English   Español   Italiano   Français   Nederlands   Polski   Português   Português   Romanian   Suomi   Svenska
OSCAR - Open Source CPAP Analysis Reporter

https://www.SleepFiles.com/OSCAR

OSCAR - die Open Source CPAP Analysis Reporter

~ Amptelike Aflaai Blad ~

OSCAR is ontwikkel vir die beoordeling en analise van inligting soos geproduseer deur CPAP en verwante masjiene wat gebruik word vir die behandeling van slaap apneë.
Windows
7/8/10

Windows 7/8/10
OSCAR-1.0.1-Win32

OSCAR-1.0.1-Win64

MacOSX 10.12+
MacOSX 10.12+
OSCAR-1.0.1-MacOS

Ubuntu 18.04
Debian 9

Ubuntu 18.04 / Debian 9
OSCAR_1.0.1_Ubuntu_amd64 

OSCAR_1.0.1_Debian9_amd64

OSCAR_1.0.1_Debian9_i386
                             
OSCAR Installasie en Data Migrasie GidsOSCAR - NUUS

OSCAR - die Open Source CPAP Analysis Reporter

Die kortlikse verhaal.
CPAP-gebruikers sal Mark Watkins (ook bekend as jedimark) ewig dankbaar wees vir die ontwikkeling van SleepyHead. Mark het egter op 8 Februarie 2019 verklaar dat die SleepyHead projek gesluit is en dat geen verdere ontwikkeling sal plaasvind nie. Daarom het die OSCAR - span formeel
’n toelaatbare vertakking geskep op GitLab met die GPL (3) Open Source lisensie.

April 2019
OSCAR is gebore.

Naam: OSCAR - Open Source CPAP Analysis Reporter
Datum: April 2019
Geboorteplek: https://gitlab.com/pholy/OSCAR-code
Beskikbaar op: https://www.SleepFiles.com/OSCAR

Die OSCAR span is ‘n groep ontwikkelaars uit die apneë gemeenskap, bestaande uit ‘n aantal persone wat bygedra het tot vorige weergawes van SleepyHead en ander uit verskillende forums en nasionaliteite.

OSCAR kan nog van heelwat hulp gebruik maak. Indien u belangstel , stuur dan op die www.apneaboard.com forum ‘n PM na ‘bonjour’.


Die OSCAR bronkode kan u HIER of HIER vindSleepFiles.com is die amptelike webwerf vir CPAP en slaap  apneë inhoud van www.ApneaBoard.com


Page last updated:
April 3, 2019 Coordinated Universal Time (UTC)